(Klik op de pijlen om verder te gaan)

Lessenrooster
stijl- & lijndansen

Weten wanneer de lessen exact vallen? Meer info over lidgelden en verzekering? Dit vind je hier!

Weekplanning stijl- en lijndansen

Een handig overzichtje van de weekplanning vind je hier!

Lessenroosters kleuters, jeugd & dames

Weten wanneer de lessen exact vallen? Meer info over lidgelden en verzekering? Dit vind je hier!

Weekplanning kleuters, jeugd en dames

Een handig overzichtje van de weekplanning vind je hier!